Theorische principes van de werking van ventilatie

Hoe werkt een airconditioner ?

Het hoofddoel van een airconditioner bestaat er in de temperatuur in een lokaal op peil te houden wat ook de binnen- of buitentemperatuur mag zijn.

Het werkingsprincipe is thermodynamisch en maakt gebruik van freon, een koelvloeistof die naar gelang de gebruiksfaze overgaat van gas naar vloeistof.

Een airconditioner bestaat uit drie hoofddelen, het motor/compressor gedeelte zuigt de gasvormige freon aan onder lage druk (koud gas) om deze onder hoge druk de brengen (warme gas). Dit gas wordt naar een condensor gepompt die zich in de buitenlucht bevindt, waar het gas afkoelt en condenseert.

Deze vloeistof wordt naar de verdamper gepompt (in het te koelen lokaal) waar d.m.v. een ontspanner het zich opnieuw omvormt tot gas. Dit gas zal op zijn beurt de warmte die zich in de aangezogen lucht bevindt absorberen.

Een ingebouwde of op afstand geplaatste thermostaat zal de temperatuur in het lokaal op de gewenste waarde houden.