Rendement

Het rendement van de Canadese put hangt af van meerdere factoren:

  • de contactoppervlakte
  • de duur van het contact
  • de temperatuur van de verschillende elementen
  • het geleidingsvermogen van de verschillende elementen.

Dat alles hangt op zijn beurt af van:

  • diepte
  • temperaturen
  • grondsamenstelling
  • ...

Het is dus onmogelijk om het rendement van een Canadese put te berekenen.

Zo zal een leiding met een diameter van 180 mm minder oppervlakte hebben dan 2 leidingen met een diameter van 160 mm.

Lucht met een snelheid van 5 m/s zal minder warmte opnemen dan lucht met een snelheid van 2 m/s. En op 2 meter diepte in de grond zal de temperatuur constanter zijn dan op 50 cm diepte.