Theorische principes van de werking van ventilatie

Het werkingsprincipe van de dubbele flux ventilatie

Energiebesparingen gepaard gaand met een goed milieubeheer worden alsom meer doorslaggevend in onze leefwijze. Het hoofdobjectief van de architekt is een individuele woning te ontwerpen, een collectieve woning, een burelen- of dienstencomplex die optimale leef- en werkomstandigheden verschaffen. Teneinde deze objectieven te kunnen bereiken, probeert men de beste luchtkwaliteit te verschaffen aan een zo laag mogelijke energie prijs. Dit werd onder andere bekomen door te isoleren (dubbele beglazing) en door te ventileren. De werking van een dubbele flux is gebaseerd op het systeem van « balanced ventilation » dat een evenwichtige luchtdruk garandeerd zowel intern als extern van het gebouw.

De gebruiker heeft de mogelijkheid om te bepalen waar de verse lucht kan binnenkomen in het gebouw, en vermijden dat ongewenste lucht binnenkomt. Een gemiddelde van 90 % van de onttrokken warmte van de vuile lucht wordt gerecupereerd.