Theorische principes van de werking van ventilatie

Het werkingsprincipe van de electrostatische filtercel

Gebaseerd op de theorie van Penney bestaat de filtercel uit twee delen: het ionisatie gedeelte en de collector. De aangezogen vervuilde lucht wordt eerst in het ionisatiedeel positief opgeladen en wordt dus geïoniseerd. De collector bestaande uit aluminium platen wordt op zijn beurt negatief geladen en zal alle onzuiverheden in de aangezogen lucht opvangen. Enkel een grondige reiniging met een aangepast produkt kan deze onzuiverheden nog verwijderen. De gefilterde lucht wordt door een aktief koolstoffilter gezogen om de resterende geurtjes te verwijderen. De negatieve ionen die daarna in de luchtstroom gebracht worden geven deze zijn natuurlijk evenwicht terug en vermijden de produktie van ozon.