Theorische principes van de werking van ventilatie

Het principe van gecontroleerde mechanische ventilatie

Een gecontroleerd mechanisch ventilatiesysteem heeft tot doel de lucht te verversen in een woongebouw op een regelmatige en permanente wijze.

Twee systemen onderscheiden zich hierin:

Het enkele flux systeem (CVE en CVD-units) met als doel het afzuigen van de bedorven lucht.

De luchtafzuiging gebeurt via afzuigmonden geplaatst in badkamer, douche, toilet en bergruimten. De keuken kan uitgerust worden met een motorloze dampkap Codumé type AK.

Luchttoevoer geschied meestal via luchttoevoerroosters in de ramen ingewerkt van de leefruimten.

De ventilatiecapaciteit is aangepast aan de ventilatiebehoefte van de woning.

Een goed berekend verluchtings-systeem draagt bij tot een aangenamer leefmilieu en een hogere levenskwaliteit in de hedendaagse woning.

Het dubbele flux systeem (HRU) met als doel het afzuigen van de bedorven lucht en pulseren van verse lucht via een warmterecuperator.