Theorische principes van de werking van ventilatie

De laagspanningsrichtlijn

De laagspanningsrichtlijn (LVD) – Low Voltage Directive – maakt deel uit van de standaard EG-normen.

Deze is van toepassing voor onze ventilatoren die een keuring moeten krijgen voor deze en voor hun elektromagnetische geschiktheid (EMC–Electro Magnetical Compliance), vooraleer de EG-norm te verkrijgen.

Het LVD deksel is bevestigd voor de naakte elektrische contacten (aansluitingen en motor) en, beantwoordt zo aan de Europese eisen EN 60355-2-80, verplicht sinds 1997. Dit voorschrift geeft aan dat zelfs indien het voorrooster van de ventilator met een werktuig verwijderd wordt, de elektrische aansluitingen nog steeds beschermd moeten zijn door een bijkomend deksel. Het voorrooster kan beschouwd worden als een wisselstuk en vormt op zich een extra bescherming voor de ventilator.