Theorische principes van de werking van ventilatie

Luchttoevoer

Elk ventilatiesysteem, zowel in pulsie als extractie, heeft voldoende compensatielucht nodig om goed te kunnen werken. Bij afzuigsystemen is het nodig minstens 1dm2 vrije luchtdoorlaat te voorzien per 100m3 afgezogen lucht. Luchttoevoerroosters moeten altijd zo ver mogelijk van de afzuigroosters of extractieventilatoren geplaatst worden, liefst tegenover elkaar. Er moet voor gezorgd worden dat de verse lucht die binnenstroomt via de luchttoevoerroosters het ganse lokaal ververst.