Codumé en het Rationele Gebruik van Energie

Voor zover als stedelijke en verantwoordelijke onderneming lanceert Codumé zich in de filosofie van “Het Rationele Gebruik van Energie” (R.G.E.). Het geheel van zijn producten en diensten maken een deel uit van deze stap.

Onder de term “Het Rationele Gebruik van Energie” (R.G.E) zijn de doelen gegroepeerd die minder of beter het verbruik van energie beogen , die we nodig hebben in onze individuele activiteiten, industrieën en diensten.

Deze stap heeft als objectief om:

  • bij te dragen tot de strijd tegen het broeikaseffect,
  • het verminderen van verschillende vormen van luchtvervuiling,
  • de kwaliteit van de interne en externe lucht te verbeteren,
  • de verandering van wetgeving van de energiemarkt te begeleiden,
  • de energie uitgaven te verminderen,
  • bij te dragen tot een duurzame ontwikkeling,
  • de energetische efficiëntie van gebouwen en industriële methodes te verbeteren,
  • zuinige en propere technologieën te integreren,
  • een duurzaam en geïntegreerd beheer te leiden van middelen en grondstoffen.

Het rationele gebruik van de Energie en de vermindering van de CO2 uitstoot zijn momenteel belangrijke objectieven voor ons allemaal; ze liggen aan de basis van de activiteit en de ontwikkeling van de onderneming Codumé Ventilatie.

Gepubliceerd 27-03-2009