Theorische principes van de werking van ventilatie

Het principe van onderdruk-regeling

De CAS-DC dakventilatoren kunnen geregeld en gecontroleerd worden in funktie van de onderdruk in het ventilatiekanaal.

Een voeler geplaatst in het afzuigkanaal van de ventilator meet de onderdruk.

Afhankelijk van de initieel geprogrammeerde onderdruk wordt het toerental van de ventilator automatisch aangepast aan de ventilatiebehoefte.

Voorbeeld :

Het toerental en debiet van een dakextractor DC aangesloten op een afvoerkanaal waarop een groot aantal keukendampkappen aangesloten zijn zal variëren in funktie van het aantal dampkappen in gebruik. Hoe meer dampkappen hoe meer afzuigcapaciteit en omgekeerd. Dit systeem voorkomt vooral de veel voorkomende geluids-hinder door te hoge luchtsnelheden. Zal warmteverlies beperken en de verbruikskosten zo laag mogelijk houden.