Soorten ventilatiesystemen

Er zijn 4 soorten ventilatiesystemen.

  • Systeem A staat voor natuurlijke ventilatie en is het meest eenvoudige van alle ventilatiesystemen.  • Bij Systeem B wordt er op natuurlijke wijze verse lucht aangevoerd. De lucht wordt via een ventilator in de woning geblazen en verlaat de ruimtes via regelbare roosters en verticale kanalen.  • Systeem C zorgt voor een mechanische afvoerventilatie. De toevoer van de lucht gebeurt door regelbare roosters. Hierna wordt de lucht door een ventilator gezogen om langs de vochtige ruimtes de woning te vertalen.  • Systeem D ten slotte staat voor ventilatie met warmterecuperatie. Dit systeem combineert zowel een mechanische toevoer als een mechanische afvoer. Een bijkomende courante term is balansventilatie.