Systeem D: Ventilatie met warmterecuperatie

Warmtewisselaar

Dit ventilatiesysteem bestaat uit 2 ventilatoren. De eerste voert verse lucht naar binnen, de andere voert vervuilde lucht af naar buiten.

In de warmtewisselaar passeren de verse en vervuilde lucht elkaar. De vervuilde lucht geeft zijn warmte af aan de frisse buitenlucht en warmt die op. Zo wordt veel warmte gerecupereerd.

Het systeem zorgt dus zowel voor een gezond binnenklimaat als voor een mooie energiebesparing.

Een berekening

Hoeveel temperatuur wordt nu overgedragen bij balansventilatie ?

De warmteverliezen door de ventilatie zijn afhankelijk van het te ventileren volume, van het aantal luchtverversingen (tussen 0,7 en 1), van de specifieke warmtecapaciteit van de lucht (0,34 Wh/m_) en van het temperatuurverschil tussen binnen en buiten.

Verlies temperatuur = volume * aantal verversingen * 0,34 * (T° buiten - T° binnen)

Bij een buitentemperatuur van 8 °C en een binnentemperatuur van 20 °C, zal het verlies (T° buiten - T° binnen) ongeveer 2°C bedragen.

Dat betekent dat de lucht die wordt aangevoerd bij een ventilatiesysteem met warmterecuperatie maar liefst 18 °C bedraagt.

Voor elk ander ventilatiesysteem (A, B en C) zal deze waarde maar 12 °C bedragen.

Premies en passieve huizen

Codumé biedt een gecentraliseerd ventilatiesysteem met warmterecuperatie aan: het HRU Oroco 325-model. Deze groep is conform aan de norm EN308, wat noodzakelijk is om regionale premies te kunnen ontvangen.

Het systeem heeft het beste klassement op vlak van energierendement en elektriciteitsverbruik (TNO Test 2006). Uiteraard is dit model goedgekeurd voor passiefhuizen.

Afkoeling woning

Balansventilatie biedt ook verkoeling in de warme zomermaanden.

Als de buitentemperatuur lager is dan de binnentemperatuur en die boven een referentietemperatuur ligt, gaat een bypass open. Op die manier passeert de aangevoerde lucht niet langs de warmtewisselaar en blijft het dus fris.

Vorstbeveiliging

Deze modellen zijn ook voorzien van vorstbeveiliging. Als de basismodellen stoppen met werken zodra er nachtvorst is, passen de intelligente systemen van Codumé zich aan de omstandigheden aan. Ze werken tot ongeveer -10°C, in functie van de vochtigheid en afhankelijk van de plaats van het toestel.