Theoretische principes

De installatie en het onderhoud van uw ventilatiesysteem laat u best aan een ervaren en erkend installateur over. Zowel voor als na de installatie moet u wel met een aantal zaken rekening houden.

Zo kiest u, wanneer u bouwt of renoveert, best op voorhand uw ventilatiesysteem. De architect op bouwheer kan op die manier de nodige toevoer- of afvoerkanalen voorzien.

Om het goed te kunnen onderhouden, zorgt u er ook best voor dat uw ventilatiesysteem vlot toegankelijk is.