Theorische principes van de werking van ventilatie

Wat is de beste plaats voor een ventilator ?

Een ventilator moet op minimum 1,8m van de vloer geplaatst worden. Dit is de hoogte waar zich de meeste warmte gaat verzamelen en waar de lucht ook het meest zal vervuilen. Men bekomt op deze hoogte ook de beste luchtcirculatie. In publieke lokalen is het aanbevolen de ventilatoren hoger te plaatsen, dit om tochthinder voor de klanten te vermijden.

De ventilatoren, sensoren en toerenregelaars mogen niet in de nabijheid van een warmtebron geplaatst worden waar temperaturen van meer dan 45°C kunnen ontstaan.