Slechte lucht: een aanslag op onze ademhaling

In een slecht geventileerde woning hebben mensen met een gevoelig ademhalingsstelsel (5 tot 20 % van de bevolking) snel gezondheidsproblemen.

Zo is het aantal astmapatiënten verdubbeld in 15 jaar.
Door de sterke isolatie is het aantal mijten vertienvoudigd in de afgelopen 25 jaar, en die zorgen vaak voor allergieën.

Een enquête uitgevoerd door het longfonds in nederland toonde aan dat betere ventilatie in woningen het aantal allergische reacties bij mensen met gevoelige luchtwegen doet dalen.