Vervuilde lucht in de woning

Uiteenlopende en verschillende studies hebben het bewezen: de lucht in onze huizen is vervuilder dan de buitenlucht.

De lijst met vervuilende stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid is lang. Hij begint met acrylnitril (vermoedelijk kankerverwekkend, te vinden in tapijten en behangpapier) en bevat ook cadmium, dioxines, formaldehyde, pesticiden, PCP, oplosmiddelen ...

Radon: het onzichtbare gif

Radon is een radioactief gas dat kleurloos en reukloos is en in woningen kan binnendringen via de voegen, bepaalde bouwmaterialen, water of leidingen.

Van alle longkankers in belgië, wordt 10 % veroorzaakt door radon. en als u weet dat jaarlijks 7400 mensen sterven aan longkanker ...

De invloed van vervuilende stoffen op de gezondheid

  • irritatie aan de ogen, neus, keel en oren
  • hoofdpijn
  • braakneigingen
  • allergieën
  • ademhalingsstoornissen
  • astma aanvallen
  • irritatie van het zenuwstelsel
  • hart- en vaatziektes