FAQ

Ventilatie in vraag en antwoord

Mechanische Gecontroleerde ventilatie (MGV) met warmteterugwinning voert verse lucht aan en blaast ongezonde lucht naar buiten.

Het luchtdebiet (hoeveelheid toegevoerde en afgevoerde lucht) wordt altijd perfect gecontroleerd. Nooit stroomt er te veel lucht binnen (om tocht te vermijden), altijd gaat er voldoende vervuilde lucht naar buiten. Daarom spreken we ook over balansventilatie.

Enkele voordelen op een rijtje:

 • de lucht in de binnenruimte is proper en gezond
 • geen of weinig pollen, insecten of lawaai in huis, want de ramen kunnen dicht blijven
 • betere veiligheid: een open raam is een uitnodiging voor inbrekers
 • de energetische factor (EPB-coëfficiënt) verbetert aanzienlijk en u bespaart tot 30 % stookkosten
 • beperkt stroomverbruik door het gebruik van gelijkstroommotoren
 • minder dan 5 minuten per maand onderhoud
 • enorm rendement - 1 kWh elektrische energie kan tot 25 kWh warmte opwekken

Zelfs in de meest nette huizen ontstaat vervuilde lucht.

Verschillende bronnen liggen daarvan aan de oorzaak:

 • vochtigheid - een familie van 4 personen verspreidt tussen de 10 en 20 l water per dag door te ademen, koken, douchen ...
 • CO2
 • toxische verdampingen van meubelen, verven, lijmen ...
 • slechte geuren.

Lage energiewoningen of passiefwoningen, zoals grondig gerenoveerde woningen, zijn bijna luchtdicht gemaakt. Ze laten dus geen voldoende luchtwisseling meer toe.

Op die manier blijft de vervuilde lucht hangen in de woning en kan ziektes veroorzaken. Maar kan ook schade veroorzaken aan de woning (schimmels, bacteriën).

U kan natuurlijk ook de ramen openen, maar op die manier schiet uw investering in isolatie zijn doel voorbij. En zo haalt u ook heel wat stof, insecten of lawaai in huis.

Een goed bestudeerde MGV werkt met beperkte luchtsnelheden. Op die manier veroorzaken ze geen tocht.

Niettemin raden wij af om luchttoevoer niet boven het bed te voorzien.

Ons luchtverdeelsysteem Hybalans HB+ werkt in sterverdeling, met een luchtverdeelbak aan het vertrekpunt. Iedere pulsie- en extractiemond is afzonderlijk verbonden tot een centrale luchtverdeelbak. Zo is overspraak onmogelijk. Het geluid van de ventilator en van buiten wordt grotendeels opgevangen door 2 geluiddempers op de ventilator te plaatsen.

Het traditionele netwerk van gegalvaniseerde luchtkanalen zal nauwkeurig moeten gedimensioneerd worden om maximaal de overspraak van lawaai tegen te gaan tussen verschillende lokalen door gebruik te maken van bijkomende geluidsdempers (voor de gevoelige klanten).

Nee. De verse buitenlucht wordt altijd gefilterd voor hij via de wisselaar naar binnen wordt gevoerd. Zo komt, in tegenstelling tot de verluchting via het raam, geen stof naar binnen.

Wie een ventilatiesysteem heeft, mag de ramen openlaten indien hij dat wenst.

Weliswaar worden de vele voordelen van een ventilatiesysteem (geen stof, lawaai, insecten ... ) op die manier teniet gedaan.

Een ventilatiesysteem is perfect hygiënisch, mits het goed geïnstalleerd en onderhouden is. Dat tonen verschillende onderzoeken aan.

De luchtkwaliteit in een ruimte wordt er bovendien beter van.

Sterk af te raden. De verwachte winst in elektrische besparing is minimaal, maar het verlies aan luchtkwaliteit is daarentegen enorm.

De toegepaste Belgische normen eisen dat de ventilatie continu werkt.

In principe wordt de ventilatie enkel uitgezet wegens onderhoud en bij extreem bezoedelde buitenlucht.

De filters moeten regelmatig gereinigd (om de 3 maand, eenvoudig met een stofzuiger) en vervangen (om de 12-18 maanden) worden. Al hangt dit natuurlijk af van de luchtvervuiling.

Het is sterk aan te raden na een periode van 5 à 7 jaar de volledige installatie te laten nazien en de wisselaar te laten reinigen door een erkend installateur.

U kan hiervoor steeds contact opnemen met Codumé voor een onderhoudscontract.

Het betreft de mogelijkheid om de warmtewisselaar te bypassen indien verse lucht in de woning moet geblazen worden. Dit zal het geval zijn 's nachts en bij het gebruik van een Canadese put (aardwarmtewisselaar).

De luchtgroepen van Codumé zijn voorzien van een automatische bypass, die op een autonome manier reageert. Indien de binnenlucht te warm is en de buitentemperatuur fris is, laat dit toe om de binnenlucht te verfrissen, dankzij de bypass.

Op te merken valt dat het om een luchtverfrissing gaat, maar in geen enkel geval om een airco.

De temperatuur van de afgevoerde lucht zal nooit lager zijn aan de temperatuur van de lucht die van de MGV komt.

Dit oud systeem wordt vandaag herontdekt. De Canadese put, ook wel aardewarmtewisselaar genoemd, maakt gebruikt van het principe van de geothermie. Op 2 meter diepte verschilt de temperatuur van de aarde immers amper doorheen de seizoenen. Deze schommelt tussen de 10° à 12° C.

Het principe van de Canadese put bestaat erin om deze 12° graden uit de grond te “halen” om de lucht 's winters op te warmen en 's zomers af te koelen. In de winter neemt de lucht de caloriën van de aarde onderweg op en stroomt het voorverwarmd in het huis binnen aan een temperatuur van 12° C. Slechts een paar graden zijn dan nog nodig om een comfortabele temperatuur te bereiken, terwijl de woning steeds verlucht wordt. In de zomer geeft de warme lucht zijn caloriën af aan de aarde en stroomt het fris binnen in de woning waardoor deze verkoelt. In samenwerking met een mechanisch gecontrontroleerde ventilatie (MGV), zorgt de techniek van de Canadese put voor een continu thermisch comfort in passiefhuizen.

Er zijn 2 types Canadese putten: de traditionele Canadese put en de hydraulische Canadese put.

Voor de traditionele Canadese put zijn één of meerdere kanalen (diameter 150 - 200 mm, lengte 30 - 40 m) ingegraven in de grond met een regelmatige helling (min. 2 %). Dat dient om de condensatie af te voeren en het risico op bacteriën in het luchtkanaal te vermijden. Aan de ingang moet een filter vermijden dat insecten, ongedierte of stof in het systeem binnendringen.

We raden aan om de Canadese put permanent te gebruiken om zeker te zijn van een gezonde luchtkwaliteit.

De hydraulische Canadese put of luchtwaterwisselaar werkt met een gesloten watercircuit dat ingegraven is in de grond (geen helling te voorzien). Het water stroomt rond in een leiding door een wisselaar, de plaats waar de calorieën omgewisseld worden tussen water en lucht. De plaatsing is eenvoudiger zonder dat er een risico is op bacteriën. Bovendien werkt het systeem enkel in geval van behoefte. Concreet: bij te koude lucht in de winter en bij te warme lucht in de zomer.

Verschillende factoren beïnvloeden het rendement van een Canadese put.

Zo hebben de lengte van het luchtkanaal in de grond, het contactoppervlakte, de luchtsnelheid (en/of watersnelheid) of de aard van de bodem allemaal een invloed op het rendement.

Enkele voorbeelden:

 • 3 luchtkanalen met een diameter van 160 mm geven meer contactoppervlakte dan 1 luchtkanaal met een diameter van 200 mm.
 • een vochtige bodem zal beter de warmte overdragen dan een zanderige bodem.
 • op 2 meter diepte zal de temperatuur stabieler zijn dan op 1 m.
 • lucht die op een luchtsnelheid van 2m/s wordt verplaatst zal meer tijd hebben om zich om te zetten in warmte dan de lucht op een snelheid van 4m/s.

Pas als de installatie is geïnstalleerd, is het mogelijk om het precieze rendement te kennen.

Beide systemen zijn onafhankelijk van elkaar. De impact blijft daardoor minimaal.

Het gebruik van de dampkap zal een onderdruk veroorzaken in de keuken. Die wordt gecompenseerd door alle kleine openingen in de woning. Voor een traditionele woning of lage energiewoning zal het gebruik van een gemotoriseerde dampkap (over het algemeen) probleemloos zijn. Voor de luchtdichte passiefwoning is meestal een bijkomende luchttoevoer nodig (gemotoriseerde luchtklep verbonden aan de dampkap).

De balansventilatoren van Codumé laten ook het gebruik toe van niet-gemotoriseerde dampkappen, speciaal voor deze toepassing ontworpen. Sommige WTW-ventilatoren bieden de mogelijkheid om meer lucht te blazen gedurende een zekere tijdspanne. Dat compenseert de onderdruk van een gemotoriseerde dampkap.

Beide systemen zijn onafhankelijk van elkaar. De impact blijft daardoor minimaal.

Voor een traditionele woning vormt het gebruik van de open haard/cassette geen probleem.

Voor luchtdichte woningen of passiefwoning daarentegen kan luchttoevoer noodzakelijk zijn (gemotoriseerde luchtklep verbonden aan de dampkap). Sommige WTW-ventilatoren bieden de mogelijkheid om meer lucht te blazen gedurende een zekere tijdspanne. Dat compenseert de onderdruk.

Hoe grondig wil u uw huis renoveren? Het antwoord op die vraag bepaalt of u met een MGV winst doet in termen van energie.

Bent u niet van plan om grondig te renoveren, dan installeert u beter geen MGV. Door de ongewenste luchttoevoeren die overblijven (ramen met enkel glas, slecht of niet geïsoleerde buitenmuren) zal de MGV geen enkele energetische winst opleveren.

Als u daarentegen grondig renoveert, bijvoorbeeld door dubbele ramen te plaatsen en goed te isoleren, is een MGV-installatie een uitstekend idee.

Zonder goede ventilatie loopt u immers het risico dat vochtigheid (bijvoorbeeld door te ademen) in uw woning blijft hangen. Dat kan leiden tot schimmels en thermische bruggen.

Kiest u voor ventilatie, voorzie die dan vanaf het begin. Anders kan u achteraf herbeginnen.

Vaak laat een vals plafond in de inkomhal toe om de noodzakelijke luchtkanalen te installeren.

In sommige regio's kan u voor een WTW-installatie een premie ontvangen. Om van deze premie te kunnen genieten, moeten de werken wel door een erkende firma uitgevoerd worden.

We geven hieronder graag enkele cijfers, die vandaag evenwel al veranderd kunnen zijn.

 • Voor de Waalse gemeenschap is de premie 75 % van de investering met een plafond van € 1500. De aanvraagformulieren en voorwaarden zijn verkrijgbaar op de site van de Waalse Gemeenschap www.energie.wallonie.be
 • Voor de Brusselse Regio, is de premie 30 % van de factuur met een plafond van € 3000. Uitgebreide inlichtingen vindt u terug op www.ibgebim.be
 • De Vlaamse Gemeenschap voorziet geen premies voor WTW-systemen. Niettemin kan u voor die premie aankloppen bij andere partijen, zoals leveranciers in elektriciteit, gemeentes, intercommunale of provinciebestuur.

We raden u aan om bovenvermelde sites aandachtig te bekijken of even aan te kloppen bij uw architect of gemeentelijke administratie.

Om een idee van kostprijs te hebben klik hier.

Uiteraard is de precieze prijs van uw installatie afhankelijk van uw woning en het gekozen materiaal.

De jaarlijkse kost van een WTW-installatie bedraagt tussen €100 - €150, afhankelijk van uw type installatie en uw energieleverancier.

1 kWh elektrische elektriciteit produceert 25 kWh warmte.

Daarbij komt de kost van een filterset (normale levensduur 12 tot 18 maanden). Afhankelijk van het model, ligt de prijs per set van 2 filters tussen €20 - €40.

Om te kijken hoeveel u bespaart op uw verwarmingskosten, klik hier

Een WTW-unit gaat langer mee dan 15 jaar, zo wees een studie gemaakt door Duitse experts uit.

Afhankelijk van uw type woning en installatie, bespaart u met een WTW-installatie tot 30 % op uw energiefactuur. Bovendien geniet u van een gezond binnenklimaat.

In theorie is dit de garantie op de beste luchtkwaliteit. In de praktijk betekent het wel een verdubbeling van de debieten en luchtkanalen en komt het daarom minder voor. Voor ruimtes waar privacy moet worden gegarandeerd (dokterspraktijken, burelen van notarissen of advocaten) wordt deze oplossing wel toegepast.

Meestal voeren we verse lucht aan in de ruimtes waar we het vaakst verblijven (woonkamer, bureel, slaapkamers).

De vuile lucht wordt afgevoerd uit de lokalen waar een risico op vochtigheid bestaat of geuren mogelijk zijn (keuken, wasplaats, badkamer, strijkkamer, toilet ...).

Inkortingen van deuren, deurroosters of andere oplossingen zorgen dat lucht van een ruimte met overdruk (verse lucht) naar een ruimte met onderdruk (vuile lucht) gaat door in het voorbijgaan de doorstroomruimtes te ventileren (hal).

Meestal voeren we verse lucht aan in de ruimtes waar we het vaakst verblijven (woonkamer, kantoor, slaapkamer).

De vuile lucht wordt weggenomen uit de lokalen waar een vochtigheidsrisico bestaat of geuren mogelijk zijn (keuken, wasplaats, badkamer, strijkkamer, toilet ...).

Inkortingen van deuren, deurroosters of andere oplossingen zorgen dat lucht van een ruimte met overdruk (verse lucht) naar een ruimte met onderdruk (vuile lucht) gaat door in het voorbijgaan de doorstroomruimtes te ventileren (hal).

Het is sterk aangeraden om in elke ruimte luchtwisseling te hebben en op die manier vochtigheid en andere vervuilers te verwijderen.

Indien u een ruimte toch wenst af te zonderen, moet dat in de voorstudie van de installatie worden verwerkt. Vaak is de besparing weliswaar kleiner dan de kost.

Ventilatie en verwarming zijn geen identieke installaties. De luchtdebieten en de verwarming van een MGV zijn niet voorzien om de verwarming te vervangen, maar gelden als een aanvulling.

Bovendien is de calorietoevoer niet noodzakelijkerwijze in de gewenste ruimte hetzelfde, zoals de badkamer.

Wel is het mogelijk om een naverwarmingselement te voorzien of een verwarmingsbatterij langs de kant van de pulsie van GWV. Afhankelijk van het type weerstand of wisselaar dat wordt gebruikt, kan de verwarming sterk wijzigen.

Een WTW-unit moet in theorie nooit voorverwarmde luchttoevoer hebben. Door zijn ontwerp is het quasi onmogelijk dat de wisselaar bevriest.

Een WTW-installatie kan wel bevriezen als de temperatuur van de binnenkomende lucht onder 0°C gaat. Daarom moeten WTW-installaties altijd opgesteld staan in een verwarmde ruimte (minimum 18°C).

Als u een Canadese put gebruikt is er geen probleem.

Een "anti-vorstklep" (zoals op de HRU-unit van Codumé) zal de installatie ook vorstvrij houden.

We raden aan om een elektrisch voorverwarmingselement te voorzien als

 • de unit zich bevindt in een niet-verwarmde ruimte
 • en er risico is op negatieve temperaturen gedurende een langere periode (bijvoorbeeld in de Hoge Venen of de Ardennen).

Opgelet: de (geïsoleerde) kanalen in de niet verwarmde ruimte zullen ook snel afkoelen en eventueel koude lucht in de ruimtes blazen.

Als er geen enkel voorverwarmingselement is voorzien, loopt de wisselaar het risico te bevriezen, wat op zijn beurt de werking zal verstoren.

Tijdens de winter wordt de buitenlucht droog. De oorzaak is een fysisch fenomeen, waarbij koude lucht maar weinig vocht kan ophouden. Indien deze lucht in de wisselaar wordt opgewarmd, gaat de relatieve vochtigheidsgraad naar beneden en wordt de lucht droger.

Over het algemeen stelt dit een probleem in een individuele woning. Niettemin bestaan er oplossingen, zoals het gebruik van een bevochtiger.

Maar er bestaan eveneens WTW-units die de vochtigheid gedeeltelijk recupereren, zoals het assortiment van de WTW-units met warmtewiel van Codumé.

Voor individuele woningen wordt een WTW-unit met vochtterugwinning zelden gebruikt.

Niettemin beantwoordt het assortiment WTW-units met warmtewiel gedeeltelijk aan deze vraag.

De lucht die op 10 °C 2,4 g water bevat, is verzadigd op 100 %. Indien wij deze lucht opwarmen tot 20°C, zal de relatieve vochtigheidsgraad slechts 14 % zijn.

Als de luchttoevoer voortdurend en met groot debiet gebeurt, zal dit het binnenklimaat snel bederven (de relatieve vochtigheidsgraad van een gezond binnenklimaat bevindt zich tussen de 30 en 60 %).

De WTW-units met warmtewiel laten eveneens toe om een gedeelte van het vocht terug te winnen.

In geen enkel geval.

Als een koelgroep wordt verbonden met het systeem, is er een sterk verhoogd risico dat er zich condensatie neerzet op de luchtkanalen. Op die manier zal de luchtvochtigheid door de valse plafonds komen.

Vers aangevoerde lucht heeft vaak een iets lagere temperatuur dan de omgevingslucht in een ruimte en is dus zwaarder. Daarom worden de ventielen best in de hoogte geplaatst. Op die manier vermengt de verse lucht zich goed met de aanwezige lucht.

In een slaapkamer mag u de geen ventielen aan het uiteinde van het bed plaatsen. Plaats ventielen aan de tegenovergestelde hoek van de deur (verzekert goede ventilatie van de hele slaapkamer) of boven een raam.

Als het inblaasventiel zich achter een radiator bevindt, zal het de doeltreffendheid van de radiator verhogen. Daarentegen zal het ventiel moeilijk bereikbaar zijn voor onderhoud.

Ook voor extractie raden we aan om de ventielen in de hoogte te plaatsen (de waterdampen stijgen). Plaats ze bij voorkeur bij de vochtbron (de douche) of op een ander strategische plaats, zoals boven een spiegel, om te vermijden dat er zich damp vormt.

Een luchtkanaal moet aan verschillende criteria voldoen. Het moet de lucht gezond houden, de luchtsnelheden beperken, een minimum een onderhoud vragen enzovoort.

Goed zijn:

 • luchtkanalen in gegalvaniseerd plaatstaal, PP (polypropyleen) of PE (Polyethyleen)
 • ronde stijve luchtkanalen of halfstijve effen luchtkanalen, want ze vergemakkelijken het transport van de lucht en veroorzaken niet te veel drukverlies door wrijvingen

Te vermijden zijn:

 • alle kankerverwekkende materialen die toxische gassen vrijlaten
 • kunststoffen leidingen, zoals PVC. Ze kunnen voor statische elektriciteit zorgen, waardoor de deeltjes zich vastkleven tegen de wand en op die manier de lucht vervuilen
 • luchtkanalen in zogenaamde accordeonvorm, zoals sommige flexibels. Ze veroorzaken enorme drukverliezen en kunnen ook plooien en barsten

Vraag bij twijfel zeker uw installateur om goede raad.

De kanalen voor aangevoerde en afgevoerde lucht komen samen in de ruimte waar de ventilator zich bevindt. Er is dus een hoog risico op condensatievorming op deze luchtkanalen.

Om deze reden gebruikt Codumé steeds geïsoleerde luchtkanalen, hetzij isolatie rond de gebruikte luchtkanalen. Tussen de WTW-unit en buiten is de isolatie verplicht om condensatieproblemen te vermijden.

De lucht die in het distributiesysteem komt heeft ongeveer dezelfde temperatuur als de omgevingstemperatuur.

Niettemin, indien de luchtkanalen door een niet verwarmd lokaal lopen (zolder, garage, kelder), is het aan te raden een isolatie te voorzien teneinde de temperatuur gedeeltelijk te bewaren.

Hetzelfde geldt voor luchtkanalen die door een te warme omgeving lopen en dat u wenst af te koelen in een zomerperiode (valse plafonds met halogeenlampen,...).

Volgens de regio en de te vervullen normen, is het mogelijk dat een supplementaire isolatie gevraagd wordt. Gelieve zich te informeren bij de bevoegde diensten.

Luchtkanalen worden niet snel vuil, mits u de juiste luchtkanalen gebruikt.

Niettemin raden wij aan om de luchtkanalen zo te installeren dat ze gemakkelijk nagekeken en gereinigd kunnen worden. Dit is bijvoorbeeld altijd het geval met het Hybalans HB+ systeem. Voor de klassieke luchtkanalen kunnen kijkopeningen worden voorzien.

Wel zullen zich aan de extractieventielen stofdeeltjes vastzetten. Wij raden u aan deze om esthetische redenen regelmatig te reinigen.

De MGV zal continu bacteriën verwijderen.

Niettemin raden we aan om de luchtsystemen regelmatig te onderhouden (filters!).