Geluidoverdracht vermijden

Het kanaalwerk van een ventilatiesysteem kan in sommige gevallen ook geluid van de ene naar de andere ruimte overdragen.

Daarom is het erg belangrijk om het tracé van de kanalen goed te bestuderen en een geluidsdemper te gebruiken. De installateur kijkt - in de mate van het mogelijke - best om aparte leidingen te voorzien voor stille en luidruchtige ruimtes.

De semi-flexibele kanalen van het systeem Hybalans van Codumé maken geluidsoverdracht onmogelijk. Iedere mond wordt aangesloten op een apart kanaal die allemaal op een collector (akoestisch geïsoleerd) worden aangesloten.

Dit systeem is iets duurder, maar ook makkelijker en vlugger te installeren en te regelen.