Kanalen bij Systeem C

Bij een ventilatiesysteem met enkele luchtstroom (Systeem C) zijn geïsoleerde kanalen meestal niet noodzakelijk.

Bij Systeem C blijft het luchtdebiet immers constant. Wanneer er vochtigheid optreedt, wordt die onmiddellijk opgenomen door de drogere lucht. Er is dus geen condensatie.

Als de kanalen langs grote en niet verwarmde ruimtes moeten passeren, kan er echter wel condensatie voorkomen. In dat geval is het dan ook beter om te kiezen voor geïsoleerde kanalen.