Theorische principes van de werking van ventilatie

De fotocatalyse

De fotocatalyse is een huidige techniek die toegepast wordt bij het zuiveren van het milieu. Er werd aangetoond dat foto oxyderende eigenschappen van titanium dioxyde (TiO2)onder ultravioletstraling (UV) de ontbinding en verwijdering van vele zichtbare vervuilers (rook) en meer vervuilende maar onzichtbaar (OVS, bacteriën, enz.)

Het principe van de fotocatalyse is reeds meerdere jaren gekend : men verlicht een support (subract) bedekt met een fijne laag titaniumdioxyde (TiO2) met een ultravioletbron. Deze configuratie brengt een fysischemische reactie met zich mee die het merendeel van de luchtvervuilers vernietigt door ze om te zetten in CO2 en H2O.

Bij fotocatalyse komt geen energie vrij en noodzaakt geen additieven : dit procédé zonder residuen is volledig ecologisch en met vol respect voor onze omgeving.

De fotocatalyse dat in normale temperatuurs - en vochtigheidsomstan - digheden wordt uitgevoerd, noodzaakt geen enkele bijzondere zorg.