Theorische principes van de werking van ventilatie

Het Stator-rotor-stator principe

De inlaatstator brengt de lucht in rotatie tegengesteld aan de draairichting van de rotor. Na de rotor is een uitlaatstator aangebracht om de rotatie van de lucht weer om te zetten in extra druk.

Door toepassing van deze techniek behoudt de BTV ook bij lange en bochtige ventilatiekanalen nog voldoende capaciteit.