Theorische principes van de werking van ventilatie

Het principe van mechanische ventilatie

Het mechanisch ventileren van woongebouwen heeft tot doel de lucht in leefruimten, vochtige- en sanitaire lokalen op een regelmatige wijze te verversen.

Het systeem bestaat uit een ventilatiegroep verbonden met een kanalennet en zuigmonden enerzijds en luchttoevoer- en doorstroomroosters anderzijds voor het ventileren van de woning of appartement.

De keukenventilatie gebeurt via een afzonderlijk afzuigkanaal, ventilator en motorloze dampkap Het ventilatiedebiet is aangepast aan de behoefte (dag/nacht).

Een goed bestudeerd mechanisch ventilatie systeem staat garant voor een doeltreffende en economisch werkende verluchting van een woongebouw.